Aure
Classic Method Blanc

Обгръщащ вкус с устойчив перлаж със златни отблясъци

Fidia
Classic Method Rosé

Свеж вкус с обгръщащ финал с много устойчив перлаг